Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 2

2
Giới Thiệu
Nếu tôi cho quý vị biết đã có cách tránh thai hiệu quả như thuốc uống tránh thai và hiệu
quả hơn vòng tránh thai (IUD), bao cao su và màng chắn tránh thai thì sao.
1
Và điều gì xảy ra nếu tôi cho quý vị biết phương pháp tránh thai này hiệu quả, không
xâm lấn, dễ sử dụng, tiết kiệm và không cần đến thiết bị và thuốc?
Và nếu tôi nói rằng phương pháp này đã nhận được nhiều nghiên cứu khoa học hơn bất
kỳ phương pháp điều tiết sinh sản nào khác thì sao?
2
Có vẻ tốt, đúng không?
Vâng, quý vị có tin rằng tôi đang nói về Phương Ph p R ng Tr ng Billings™ không?
Nhiều người trong số quý vị thậm chí còn chưa từng nghe đến phương pháp này. Những
người đó trong số quý vị có thể đã nhầm lẫn với Phương Pháp Tránh Thai Theo Chu Kỳ,
cũng được biết là phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày. Trái ngược hoàn toàn!
Billings Ovulation Method™ dựa trên khoa học chính xác. Phương pháp này được hỗ
trợ bởi 50 năm nghiên cứu y khoa, mang lại các kết quả tối ưu. Và thay vì phương pháp
“phù hợp cho tất cả”, phương pháp này hiệu quả cho các dạng thụ thai và không thụ
thai, riêng của từng phụ nữ. Vậy, hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem quý vị có thể tự tin tránh
thai như thế nào... mà không có các tác dụng phụ khó chịu!
Phương Ph p R ng Tr ng Billings™ — hiệu quả như thuốc viên tránh thai… hoàn toàn
TỰ NHIÊN!
1 John Murtagh, (2011),
Thực Hành Chung
Ấn Bản Thứ 5, McGraw-Hill.
2 J.J. Billings (2002), Billings Ovulation Method tại Trung Quốc, trang 6.
Phương Ph p R ng Tr ng Billings™ có tỉ lệ
mang thai từ 0 đến 0,5 phần trăm. So sánh
tỉ lệ này với tỉ lệ của Phương Pháp Tránh
Thai Dựa Vào Chu Kỳ mà, ngay cả khi được
sử dụng hoàn hảo, có tỉ lệ thất bại khoảng 9
phần trăm.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...18
Powered by FlippingBook