Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 8

8
3: Gắng Hết Mình... Tôi sẽ nói về Chất
Nhầy Tử Cung!
Vâng, tất cả là về chất nhầy! Nếu quý vị không biết được điều này có liên quan gì đến
việc tránh thai, quý vị không đơn độc. Một nghiên cứu gần đây của Úc đã phát hiện rằng
dưới một trong năm phụ nữ đã có kiến thức chính xác về các dấu hiệu và triệu chứng
thụ thai và không thụ thai của cơ thể họ.
3
Dù thế, quý vị có thể đã nhận biết được các
loại chất nhầy tử cung khác nhau trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của mình và không
quan tâm đến nó. Nhưng trái ngược với việc chẳng có ý nghia gì cả, chất nhầy này, chất
được tạo ra bởi các tế bào của cổ tử cung trong vài ngày trước khi rụng trứng lại rất cần
thiết cho khả năng thụ thai. Cảm giác và đặc điểm ngoại quan của chất nhầy này ở lỗ
mở âm đạo (được gọi là âm hộ) giúp quý vị xác định các thời điểm có thể thụ thai và thời
điểm không thể thụ thai trong chu kỳ của quý vị.
“Đi u đ c v như l r t hi n nhiên v y.
Ch ng hi u sao trư c đây tôi không đ .”
Kate, 28 tuôi
3
The Ovulation Method Research and Reference Centre Australia. (2010). Pregnancy outcomes associated with peak fertility.
ng d n tr ng
T cung
Bu ng tr ng
C t cung
Âm
đ
o
N i m c t cung
Âm h
(n
ơ
i c m th y ch t nh n)
Các túi Shaw
C
ơ
quan Sinh s n N
Cơ quan Sinh s n N
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,...18
Powered by FlippingBook