Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 7

7
2: Và Bây Giờ Hãy Xem Xét Phương Pháp
của Chúng Tôi!
Billings Ovulation Method™ là phương pháp khoa học kiểm soát khả năng sinh sản mà
đã được sử dụng thành công bởi hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới.
3
Phương pháp này hoàn toàn tự nhiên, vì
thế không có các tác dụng phụ khó chịu
hoặc có hại thường liên quan đến nhiều
phương pháp tránh thai.
3
Phương pháp này được áp dụng trong tất
cả các trường hợp và tất cả các giai đoạn
của thời gian sinh sản, ngay cả khi quý
vị đang cho con bú, quý vị có chu kỳ kinh
nguyệt không đều hoặc đang tới thời kỳ
mãn kinh.
3
Phương pháp này dựa trên các dấu hiệu
thụ thai và không thụ thai tự nhiên của cơ
thể quý vị.
Vậy, hãy nhận biết cơ thể của quý vị nhờ
Billings LIFE. Học cách hiểu được chu kỳ kinh
nguyệt của quý vị và nhận biết các dấu hiệu
và các triệu chứng thụ thai và không thụ thai.
Thông tin là sức mạnh!
Gọi số 1800 335 860 để đặt lịch hẹn với nhân viên hướng dẫn
Billings Ovulation Method™.
“C m ơn v t t c nh ng ki n th c trung tâm
đ d y tôi. Tôi s quay l i v i Phương ph p
Billings khi nuôi con b ng s a m . Đ th t
s l m t tr i nghi m tuy t v i đ h c t p v
hi u bi t th t nhi u v cơ th v kh năng th
thai c a m nh.”
Sarah, 33 tu i.
Không như Thuốc Viên
Tránh Thai,
Billings Ovulation
Method™ không dùng hóa
chất. Không như IUD,
Billings Ovulation
Method™ không xâm lấn.
Và phương pháp này rẻ
hơn và tin cậy hơn bao cao
su.
Không có tác dụng phụ và
đáng tin cậy như Thuốc
Viên Tránh Thai...
..
.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...18
Powered by FlippingBook