Wanting to Prevent Pregnancy? Looking for a Fresh Approach to Birth Control? [Vietnamese] - page 5

5
1: Hãy Xem Xét Phương Pháp Cạnh Tranh!
Hiện có một số phương pháp tránh thai khác nhau, bao gồm các phương pháp rào cản
(bao cao su và màng chắn tránh thai), các phương pháp tránh thai dùng hoóc-môn
(Thuốc Viên, thiết bị cấy ghép và thuốc tiêm) và Vòng Tránh Thai (IUD). Nhưng khi quý
vị xem xét các tỉ lệ thất bại và/hoặc các tác dụng phụ của các phương pháp này, Billings
Ovulation Method™ khởi đầu có vẻ như là lựa chọn ngày càng hấp dẫn!
Các Phương Pháp Rào
Chắn
Được, có một số vấn đề về việc tin tưởng vào
bao cao su để tránh thai. Đầu tiên,
. Và sau đó nảy sinh các
vấn đề thực tế như việc sẵn có bao cao su tại
thời điểm thích hợp.
Với màng chắn tránh thai, ngay cả khi được
sử dụng, vừa và đặt chính xác, tỉ lệ thất bại
là khoảng 6 phần trăm —cao hơn đáng kể so
với tỉ lệ mang thai từ 0 đến 0,5 phần trăm của
phương pháp Billings Ovulation Method™.
Vòng Tránh Thai (IUD)
IUD bằng đồng có thể làm tăng xuất huyết trong kỳ kinh nguyệt hoặc co thắt tử cung.
IUD có chứa hoóc-môn có thể gây ra các tác dụng phụ của hoóc-môn tương tự như các
tác dụng phụ gây ra bởi Thuốc Viên Tránh Thai, bao gồm đau đầu, thay đổi tâm trạng,
đau vú và mụn. Ngoài ra,
, trong trường hợp này quý vị sẽ không còn được bảo vệ khỏi mang
thai nữa.
Quý vị có thể đã thấy tỉ
lệ mang thai 2 phần trăm
đối với bao cao su là thấp.
Nhưng những con số đó
dựa trên việc sử dụng
hoàn hảo. Thực tế, xét
đến việc sử dụng không
đúng hoặc không phù hợp,
tỉ lệ mang thai khi dùng
bao cao su cao hơn nhiều:
khoảng 15 phần trăm.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...18
Powered by FlippingBook